Tuesday, December 05, 2006

noul meu mouse

Mi-am luat mouse nou.Mai evoluat, mai sexy si bineinteles, lasciv.Asa ca dai in boala.

2 comentarii:

briosa2 said...

ce mouse gay :D

lascivuhedonist said...

:)) e sexy.Apropo de gay, ce unghii ai.